Wolfgang-Lluís Aranès Aranès

Assessor Financer

Data d’inici de l’entrenament: Juny 2018

Perfil públic a Linkedin

 

César Rojas | Comunica! 2018