Ricard Oriol Salvans

Estudiant de Batxillerat

Data d’inici de l’entrenament: Setembre 2019

César Rojas | Comunica! 2019