Oriol Noya Giner

Informàtic

Data d’inici de l’entrenament: Abril 2019

Perfil públic a Linkedin

 

César Rojas | Comunica! 2019