Pepito Giménez

Electricista

Data d’inici de l’entrenament: Febrer 2014

Perfil públic a Linkedin

Un article sobre el seu entrenament a Comunica!

César Rojas | Comunica! 2017