Mario Rodríguez

Asesor Lean Manufacturing

Data d’inici de l’entrenament: Novembre 2017

Perfil públic a Linkedin

 

César Rojas | Comunica! 2017