Judit Serrano Toldrà

Formadora, Comunicadora i Periodista

Data d’inici de l’entrenament: Desembre 2016

Perfil públic a Linkedin

 

César Rojas | Comunica! 2016