Helena Canela

Mestra d’Educació Infantil

Data d’inici de l’entrenament: Octubre 2017

 

César Rojas | Comunica! 2017